BEYOND  MISSIE  


Beyond is...


Het scenario: ‘Beyond Leidsche Rijn, de Vinex-opgave voor de kunst’ is een plan voor de verkenning van de relaties tussen beeldende kunst, het landschap, stedelijk leven en het bouwprogramma in Leidsche Rijn. De kunstenaars reageren op de specifieke ontwikkelingen in Leidsche Rijn en op het fenomeen Vinex in het algemeen. Beyond is geen statisch scenario voor de beeldende kunst maar een flexibele strategie die probeert te anticiperen op Leidsche Rijn als gemeenschap in opbouw. Leidsche Rijn is zowel locatie als de inspiratie voor de kunst.

BUREAU BEYOND
De dagelijkse leiding van Beyond is in handen van een programmamanager, momenteel Monique Dirven. Het Artistieke Team bepaalt de inhoudelijke koers van Beyond en bestaat uit Tom van Gestel (voorzitter), Yvonne Wesselink, Nathalie Zonnenberg en Theo Tegelaers.


Programmaonderdelen


ACTION RESEARCH
Action Research is een programma van tijdelijke projecten en snelle interventies van kunstenaars in de reeds bewoonde wijken, waarbij het 'Leidsche Rijn Nu' centraal staat; Leidsche Rijn als een gemeenschap in opbouw.

PARASITES
Parasites is een verzamelnaam voor mobiele architectuur en experimentele vormen van lichte stedenbouw;bijvoorbeeld woon-werkruimtes die eenvoudig verplaatsbaar zijn en weinig voorzieningen nodig hebben. Maar Parasites kunnen ook dienst doen als horeca-paviljoen, fitnessruimte, bioscoop of ijssalon.

REGIEKUNSTENAARS
Bij Regiekunstenaars denken kunstenaars mee met het ontwerp van enkele grote infrastructurele projecten. Vinex wordt in Nederland vaak geassocieerd met grote, eentonige woongebieden. Beyond zet kunst in om strategieën te bedenken die hierop een creatief antwoord zijn.

KUNSTENAARSHUIZEN
Een aantal kunstenaars wordt uitgenodigd te reageren op de verstedelijking in Leidsche Rijn. Dat kan door het bouwen van een huis of het organiseren van een actie. Dit gebeurt in het programmaonderdeel Kunstenaarshuizen.

WITTE VLEKKEN
Leidsche Rijn wordt niet in één dag gebouwd; het is een proces. Met het programmaonderdeel Witte Vlekken haakt Beyond hierop in. Beyond koopt een aantal bouwkavels en terreinen op. Middenin de wijken ontstaan zo een aantal 'lege' plekken: Witte Vlekken op de kaart. Deze locaties kunnen worden gebruikt voor tijdelijke kunstprojecten. Na verloop van tijd verkoopt Beyond deze kavels en kan het terrein alsnog worden bebouwd.

LOOPING
Looping is de ‘communicatieafdeling’ van Beyond. Looping wil niet alleen bewoners en belangstellenden over de projecten informeren, Looping wil mensen betrekken bij de activiteiten van Beyond en debat over het kunstprogramma stimuleren. Voor dat laatste is op deze site het platform opgericht. Verder vertelt Looping een beeldverhaal over het wel een wee in Leidsche Rijn. Het beeldverhaal staat op de startpagina, waar u ook eerdere afleveringen kunt bekijken.


Scenario Beyond


Als u het scenario Beyond Leidsche Rijn, de Vinex-opgave voor de kunst wilt downloaden, klik hieronder op de afbeelding.
Vragen over Beyond


WIE HEEFT BEYOND BEDACHT?
Beyond is bedacht door een werkgroep onder leiding van Peter Kuenzli, oud-directeur projectbureau Leidsche Rijn. De werkgroep bestond uit een kunstenaar (Jan van Grunsven), een architectuurcriticus (Bernard Colenbrander), kunstadviseurs (Tom van Gestel, Govert Grosfeld) en een oud-medewerker van de afdeling Culturele Zaken (Mariëtte Dölle). Zij schreven het Scenario Beyond - Leidsche Rijn, de Vinex-opgave voor de kunst.

WIE IS DE OPDRACHTGEVER VAN BEYOND?
Het College van Burgemeester en Wethouders, gedelegeerd naar directeur Projectbureau Leidsche Rijn en hoofd afdeling Culturele Zaken.

HOE WORDEN DE INWONERS VAN LEIDSCHE RIJN GEĎNFORMEERD?
Dat gebeurt op verschillende manieren. Om te beginnen is er deze website. Hierop staat veel informatie over Beyond. Er is een platform waarop bezoekers in de toekomst hun bijdragen kwijt kunnen. Voor de invulling van Parasite Spots is een bewonersbijeenkomst gehouden. Iedereen kon meedenken over welke bestemmingen mobiele bouwwerken in Leidsche Rijn kunnen hebben. Projecten worden ook aangekondigd met nieuwsbrieven, folders, e.d. Er is ook een formele manier van inspraak. Dat is wanneer er een bouwvergunning nodig is voor bouwwerken die Beyond wil neerzetten. Die bouwvergunningen liggen voor iedereen ter inzage en belanghebbenden hebben inspraak.

HOE WORDEN KUNSTENAARS GESELECTEERD?
Het Artistieke Team werkt aan de hand van de zes programmaonderdelen van Beyond per jaar een aantal opdrachten uit. Het team nodigt kunstenaars uit om voorstellen te doen. Kunstenaars worden geselecteerd op basis van hun ervaring, geschiktheid en creatieve talent. De voorstellen worden vervolgens door het Artistieke Team beoordeeld op artistiek niveau, aantrekkelijkheid voor het publiek en uitvoerbaarheid. Het huidige artistieke team bestaat uit: Tom van Gestel (voorzitter), Theo Tegelaers, Nathalie Zonnenberg en Yvonne Wesselink.

WIE VOERT BEYOND UIT?
Beyond wordt uitgevoerd door Bureau Beyond, een compacte projectorganisatie van rond de tien personen. Het Artistieke Team denkt de opdrachten uit en de projectleiders realiseren de projecten in samenwerking met de kunstenaars. Het geheel staat onder leiding van een programmamanager. Bureau Beyond is gevestigd aan de Beneluxlaan 4 te Utrecht.

WANNEER HEEFT DE UTRECHTSE GEMEENTERAAD BESLOTEN OVER BEYOND?
Al in 1997 besloot de gemeenteraad een bedrag beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een kunstproject in de openbare ruimte van Leidsche Rijn. Het College liet vervolgens een scenario uitwerken dat ze in de zomer van 2001 goedkeurde. Beyond kon aan de slag.

WIE IS BESTUURLIJK VERANTWOORDELIJK?
Bestuurlijk verantwoordelijk zijn wethouder Leidsche Rijn, Harrie Bosch en wethouder Cultuur, Cees van Eijk.

HOEVEEL GELD GAAT ER IN BEYOND OM EN WIE BETAALT DAT?
Beyond heeft een werkbegroting van 7 miljoen euro voor 15 jaar. Hiervan wordt circa 3,5 miljoen door de gemeente Utrecht bijeengebracht. Het overige bedrag wordt via sponsoring en subsidies verkregen. Het ministerie van VROM Verkeer Ruimtelijke Ordening en Milieu) draagt €900.000 bij via het programma IPSV (InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing). De Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) draagt €550.000 bij, en is vertegenwoordigd in het Artistieke Team van Beyond. Ook leveren het KF Hein Fonds en de Elise Mathilde Stichting een financiële bijdrage.

KUNNEN KUNSTENAARS EN BEWONERS EIGEN PROJECTEN EN IDEEËN AANDRAGEN?
Ideeën zijn altijd van harte welkom. Het Artistieke Team zal bekijken of de projecten en ideeën binnen Beyond passen.


linksColofon


Beyond is een initiatief van de gemeente Utrecht, met medewerking van: SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte), Ministerie van VROM - IPSV Programma, K.F. Hein Fonds, Elise Mathilde Fonds.

Ontwerp website:
TEAM TCHM, Rotterdam

Bouw website:
Grobbel & Dreis, Utrecht

Redactie:
Monique Dirven, Carlijn Diesfeldt, Felix Janssens, Petra Dreiskämper en Michiel Brouwer

Vertaling:
Mike Ritchie